Historie

Geschiedenis Vooruit Losser 1950 – 2019


Voorzitter

De vader van Joop Zwaferink, Benhard Zwaferink was van 1932 tot 1959 de legendarische voorzitter van de Twentse Klootschieters Bond en is tevens 33 jaar voorzitter van De Esch Vooruit geweest. Van 1948 tot 1950 heeft onze vereniging nog tijdlang de naam gedragen van Zoeker – Esch combinatie. In het begin van de jaren vijftig bestond onze vereniging uit tal van ras echte klootschieters en talent volle jeugdleden. Jeugdleider toen, was alweer Joop Zwaferink. We oefenden elke dinsdagavond op het Hannekerveld.


Klootschieters banen en tweespalt

Klootschieters banen waren in die tijd ook al een schaars goed. De baan van De Zoeke (nog een heel vage herinnering) eerste schot bij vijfsprong, links van de Haweg en rechts van de Glanerbrugdijk werd landbouw grond. Ook de baan in de Beekhoek verdween vlak na de oorlog. Vele jaren werd er daarna gespeeld op het Hannekerveld.


Het Kolkersveld

Met het bespeelbaar maken en door de fusie met De Esch Vooruit en het in gebruik nemen van het Kolkersveld (naast de oude baan van De Zoeke waar nu de tweede baan op het Kolkersveld ligt) en door zelfwerkzaamheid stuitte de jonge vereniging al snel op heel wat moeilijkheden. De oorzaak was een stroef draaiende klootschieters gemeenschap in Losser, die door de bouw van het openlucht zwembad (nu Erve Kraesgenberg) en de aanleg van de sportvelden op het Hannekerveld klem kwam te zitten. Bij het toenmalige gemeentebestuur kwam in die tijd de gedachte niet op om voor een vervangend speelveld te zorgen. Hierdoor ontstond er veel onbegrip. Die zo hoog opliep dat ons het spelen van wedstrijden op het Kolkersveld werd verboden. Dit heb ik, en met mij veel anderen nooit goed kunnen begrijpen.


Breuk in de klootschieters gemeenschap

De breuk in de klootschieters gemeenschap in Losser was hiermee geboren. Bovendien werd klootschieten door velen die in Losser iets meer meenden te zijn, als een tweederangs sport gezien. Ook de twist om het klootschieters vaandel, geschonken door Van Heek bij het openstellen van de eerste baan op het Kolkersveld gaf veel stof tot praten en onbegrip. Gekscherend kreeg Vooruit 1911 door enkele leden van Vooruit Losser snel de bijnaam ” De Vaandelclub”. Een originele foto van het vaandel en meer informatie over de geschiedenis van het Kolkersveld is te vinden in het grote Klootschietersboek op bladzijde 268


Wiggersveld

Ongeveer een jaar hebben we daarna van de Drielandweg naar de zandplaat (plak) nu in 2017 begroeid met gras gespeeld. Hier zaten maar drie a vier schoten in en was natuurlijk te kort. Uiteindelijk kwamen we, opnieuw door een geweldige dosis zelfwerkzaamheid in 1952 terecht op de plaats waar we nu spelen, het ‘Wiggersveld’. De toestemming kregen we van Herman Wigger senior. Door grote meningsverschillen tussen de Losserse clubs ontstond er een scheuring in de toenmalige T.K.B. (Twentse Klootschieters Bond) De Lossere clubs richtten hierna de Losserse Klootschieters Federatie op en het gevolg hiervan was, dat Vooruit Losser alleen maar competitie wedstrijden speelde tegen clubs uit Oldenzaal. Dit was in een tijd zonder auto’s een hele opgave. Onze uitwedstrijden tegen de clubs uit Oldenzaal werden met toestemming Java gespeeld op het Javaveld. Een bizarre situatie. Maar vooral erg sportief van Java en de clubs uit Oldenzaal die hun thuis wedstrijden tegen ons op het Java veld speelden. Wie de moeite neemt om iets van de geschiedenis van het Klootschieten aan de weet te komen ontdekt al gauw, dat reeds in de 19e eeuw het klootschieten bol stond van allerlei vreemde gebeurtenissen zoals die zich in de tweede helft van de van de 20e eeuw ook hebben voorgedaan.


Andere namen, nieuwe tijd!

De naam Klootschieten werd enkele malen veranderd in Kogelwerpen of Klaotscheeten of dit wel een gelukkige greep is geweest is nog altijd iets om over na te denken. De naamsveranderingen van Klootschieten in Kogelwerpen waren een gevolg dat het hoofdbestuur en leden van de NKB akkoord gingen met een voorstel om de naam Klootschieten te veranderen in Kogelwerpen om bij de toenmalige KNAU Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie meer indruk te maken. Dit omdat, men ook in aanmerking wenste te komen voor gelden uit de sporttoto. Het woord kloot was in de vijftiger jaren in het westen van het land min of meer een schuttingwoord. Na de seksuele revolutie begin jaren zestig werd dit woord zelfs een begrip.


Jonge bestuurders

Dat het tot een samenwerking is gekomen tussen de clubs van beide bonden is een geweldige stap in de goede richting, waaraan ook het voortschrijden van de tijd en de verfrissende kijk van onze jonge bestuurders een geweldige invloed heeft gehad. We spelen nu onder de naam Kloatscheeten. Waar deze naam vandaan komt is mij ook niet helemaal duidelijk. Al jaren beschikt de NKB zelfs over een eigen Internet site. http://www.kloatscheetersbond.nl/.


Samenwerking

HABRINKHOEK (NKB) – Op 7 april j.l. 2014 is er geschiedenis geschreven in klootschietland. In een gecombineerde algemene ledenvergadering van de Nederlandse Klootschietersbond en de Nederlands’n Kloatscheetbond in zalencentrum Kampkuiper te Harbrinkhoek, is besloten dat de beide bonden bestuurlijk verder gaan onder één vlag. De nieuwe bond krijgt de naam Nederlandse Klootschiet Bond (NKB). Klik hier voor een bericht van NOC*NSF Natuurlijk veel hulde voor de nieuwe generatie bestuurders.


De sportieve successen Vooruit Losser

Het eerste grote succes voor onze vereniging was, het halen van het Twents jeugdkampioenschap in 1955. Bevrijdingsbeker gemeente Oldenzaal 1967. De NAM bokaal in 1967. Vooruit Losser wint in april 1972 de bronzen Paastaak. Bertus Westenbroek clubkampioen 26 juli 1972 Joop Bruns: Bondskampioen 1973 Klik hier voor het krantenknipsel.


Talentvolle jeugd

Gerhard Elferink (Zandb.) jeugdkampioen leeftijd 14 t / m 15 jaar NKB. 14.9.1972.
Martin Elferink jeugdkamp. NKB leeftijd 8-9 jaar 18.6.1973.
Peter Effing jeugd kamp. NKB. Leeftijd 9 t / m 11 jaar. 1973.
Rudi Zwaferink straatkamp. NKB 15 t / m 17 jaar 1973.
Erik Effing Jeugdkamp. t / m 7 jaar. 1974.
Jos Zwaferink jeugd kampioen. Korte baan. 30.6.1975
(In deze wedstrijd had Vooruit Losser 6 jeugdige schutters bij de eerste tien ).
Leo Elfererink jeugdkampioen op straat NKB t/m 7 jaar in 1976.
Peter Effing jeugdkampioen korte baan op Papendal 71,25 meter 12 mei 1977


Onvergetelijke successen

Toon Slot, Vijfkamp Kampioen augustus 1977.
Kampioenschap jeugd mei 1981 op baan Noord Berghuizen.
Peter Effing bondskampioen. Korte baan NKB 1982.
Op 27 juni 1984 wint Vooruit Losser de Twentse Courant of Schuttersbeker.
Het was die zaterdag middag bijna 32 graden !!!
(Het bier smaakte die zaterdagmiddag goed in de schutterstent (Overdinkel).
Harrie Elferink wint Losserse vijfkamp T.C 3.6.1985.
Vooruit Losser groepskampioen. Korte Baan De Lutte. 26.5.1987.


Een van de sterkste ploegen

Jammer dat het in de jaren zeventig niet lukte om een kampioenschap te behalen want Vooruit Losser was toen een van sterkste ploegen van de bond. In 1972 wel een tweede plaats. Bets Westenbroek raakte toen een tak van een eik anders was de ploeg kampioen geworden. Ook waren er wedstrijden met” Honderd Tred”en de” Texsmieters”. In het jaar 2000 werden het derde en het vierde kampioen in hun klasse. In 1999 wonnen de dames de straatcup van Twente.


Prijzenregen jeugd

Zeer opmerkelijk was de persoonlijke prijzen regen in de zeventiger jaren bij de jeugd. Onze vereniging leek daardoor een sportieve toekomst tegemoet te gaan. Dit is niet uitgekomen omdat veel talentvolle schutters naar elders verhuisden of om privé redenen niet in staat waren om zondags morgens een wedstrijd te spelen. Zeer opmerkelijk was de aanwas van een groot aantal jeugdleden rond de eeuwwisseling. Dit gaf toch hoop weer voor de toekomst. Onder deze jeugdleden bevonden zich enkele zeer talentvolle schutters. De vereniging mag zich gelukkig prijzen dat zij een zeer actieve jeugdleiding bezit. Hierdoor lijkt succes in de toekomst verzekerd.


Anders

Erg vreemd is, dat er op het ogenblik maar heel weinig schutters in Losser zijn die meer dan 70 meter kunnen zetten. In de dertiger, vijftiger en de zestiger jaren is dit in Losser wel eens heel anders geweest. Er waren toen heel wat schutters in ons dorp die over de 70 meter of zelfs 80 meter konden zetten. Of dit ook echte meters zijn geweest dat is niet zeker. Maar dat de sport fysiek is veranderd is zeker.


Dames

In 1974 werd de dames afdeling opgericht. Het 25 jarig jubileum werd gevierd op zaterdag 25 augustus 1975 toen telde onze vereniging 43 seniorenleden 23 jeugdleden en 33 damesleden. Nu 25 jaar (eeuwwisseling) later telt de vereniging ongeveer dertig jeugdleden zestig senioren leden, zeventien dames leden.


Veel dank

Bijzonder veel dank is de vereniging verschuldigd aan de toenmalige secretaris Gerhard Elferink. Hij was het die er in slaagde de” Losserse Vijfkamp” afgeleid van de “Friezische Meerkampf’ in het NKB programma te krijgen. Hij is in het bezit van een prachtig archief dat hij tijdelijk beschikbaar stelde voor ons 50 jarig jubileum. Door zijn inzet was Vooruit Losser de eerste club in Losser die een clubgebouw kon bouwen. Veel heeft de vereniging ook te danken aan de familie Zwaferink en de familie Elferink en vooral Hendrik Elferink bestuurslid en schutter van het eerste uur. Die dit feest jammer genoeg niet meer mee kon maken. Zo kan ik nog wel even doorgaan. De man van het baan onderhoud Toon Slot of beter gezegd de gebroeders Slot die samen veel vrije tijd in het onderhoudt van baan en clubgebouw steken. En niet te vergeten Annie Elferink die samen met wijlen Joop Zwaferink jarenlang het clubgebouw hebben schoonmaakt. Ook de jubileum commissie moet even genoemd worden, want die hebben heel wat vrije uurtjes in de voorbereiding van dit jubileum hebben gestoken. Natuurlijk zijn er velen die ik niet noem. Maar die toch in meer of mindere mate bij het functioneren van onze vereniging betrokken waren.


Vakmanschap

We hebben het geluk dat er zich onder de leden van onze club een breed scala van vakmensen bevinden. Het bouwen van de ‘Oelnmos’ in eigen beheer was voor ieder een geweldige uitdaging om zijn eigen vakmanschap ten toon te spreiden. In 1992 konden we daardoor met gemak opnieuw in eigen beheer ons clubgebouw uitbreiden. Hierdoor maakte de vereniging een periode van grote bloei door en is daardoor voor jong en oud een prachtige club. Wie dit wil proeven, die moet op een vrijdagavond maar eens een bezoek brengen aan de “Oelnmos ” als de veteranen in de vorm van een soort competitie hun kaartje leggen. Ik wil het bestuur en leden dan ook feliciteren met hun vereniging en het 50 jarig bestaan. En dat wij gezamenlijk nog heel wat mooie uurtjes op deze mooie baan en in het clubgebouw mogen doorbrengen.


Na 2010

Nu tien jaar later 2010 heb ik van het bestuur toestemming gekregen om er een stukje aan toe te voegen. In dit tijdvak 2000 tot 2010 kreeg de vereniging met geweldige tegenslagen te maken. Maar liefst vijf leden van het eerste uur gingen van ons heen. Na dat Frans Elferink in 1993 al van ons was heengegaan volgden Martinus Zwaferink de oudere broer van Joop in 2002 En Joop volgde zijn broer in juni 2005. Van Joops kunstzinnige handen kwamen ontelbaar prachtig getekende en geschilderde prijzen. En de prachtige muurschilderingen die nog altijd op de muren in het clubgebouw te bewonderen zijn. We missen hem nog altijd. Een geweldige slag kreeg de vereniging te verwerken dat Ben Kuipers onze penningmeester in juli 2007 ons heel onverwacht ons voor altijd verliet. Ook Johan Keujer die zo graag op zondagmorgen een boompje kaartje moesten we missen. Bennie Elferink ook al een verwoed kaarter overleed in 2007 Of dat nog niet genoeg was verliet in mei 2008 Herman Wigger ons, de eigenaar van onze baan en in april overleed Alwie Olde Heuvel die vaak actief betrokken was bij allerlei klusjes voor de vereniging. Met het heengaan van Johan Elferink de oud voorzitter van de vereniging op 14 september 2012 is het grootste deel van de vooroorlogse generatie nu van ons heengegaan.


De hoofdklasse

In sportief opzicht is het jammer dat het eerste zestal zich niet in de hoofdklasse kan handhaven. In 2000 degradeert het eerste zestal van de hoofdklasse van de NKB naar de overgangsklasse. Maar in 2006 werd Vooruit Losser 1 kampioen van deze klasse en veroverde daarna opnieuw een plaats in de hoofdklasse. Door deze prestatie werd het eerste zestal uitgeroepen tot sportploeg van het jaar 2006 in de gemeente Losser. Klik hier voor de oorkonde die ze hiervoor hebben ontvangen. Om in 2008 jammer genoeg weer te degraderen naar de overgangsklasse. In het jaar 2000 werd het vierde zestal kampioen en in 2007 werd Vooruit Losser 6 kampioen van de tiende klasse. De laatste kampioen die we mochten begroeten was het B zestal van de jeugd dat in maart 2010 het kampioenschap behaalde. Een van de hoogtepunten was dat de onthulling van de steen op 27 april 2008 op het Wiggersveld die enkele keren werd uitgesteld eindelijk doorgang kon vinden.


Kerngezonde club

Na bij het bereiken 60 jarig bestaan is Vooruit Losser een kerngezonde club met een prachtige accommodatie. Een zeer actief feestcomité die voor de leden die het op prijs stellen kaartavonden organiseert en in de vroege voorzomer voor de leden de traditionele fietstocht met barbecue. Nu in 2012 telt de vereniging ongeveer 70 leden inclusief jeugd en damesleden. Aan de prachtige reeks met successen kunnen weer enkele opvallende gebeurtenissen worden toegevoegd. In januari 2012 werd Leonie Aveskamp sportvrouw van jaar in Losser en veroverde het zesde het kampioenschap van de negende klasse van het competitie jaar 2011- 2012 .


Archief bijwerken

In het voorjaar van 2014 wordt het weer eens tijd dit archief bij te werken. Het grootste sportieve succes is wel dat dat Vooruit Losser 1 na het behalen van het kampioenschap na 8 jaar is teruggekeerd in de hoofdklasse. Ook het derde zestal behaalde het kampioenschap. Tenslotte werd een van de zestallen uit de jeugd werd kampioen. Hieruit blijkt dan 2014 een heel sportief jaar is geweest voor Vooruit Losser. Ook in 2015 weer successen. Op 22 februari werd het derde kampioen van 4e klasse KTO Klootscheeters Twente oost.


Drielandzuil naar Vooruit Losser

Eind april 2017 wordt het weer een tijd om iets aan de historie van de vereniging toe te voegen, dit na het fraaie resultaat van Rob Heijdeman Rob Welman en Paul Venegoor. Ze wonnen voor het eerst in het bestaan van de vereniging de Drielandzuil. Over deze wedstrijd is in het verleden heel wat te doen geweest. Vooruit Losser mocht vroeger niet aan deze wedstrijd meedoen door de jarenlange tweespalt in de klootschieters gemeenschap van Losser.


Bronzen Paasstaak 2017 naar Vooruit Losser

Hier de trotse winnaars.

Mochten er verder nog enkele kampioenschappen van zestallen met foto’s ontbreken stuur ze dan even op met de namen van de schutters dan kan ik ze er aan toevoegen.

Geschreven door Johan Effing, 7 mei 2017